• Připomínka 17. listopadu

   • 19.11.2023 13:05
   • Některé dny jsou důležité si připomínat. Právě mezi těchto několik vybraných dat patří i 17. listopad, jenž se zapsal do našich dějin hned dvakrát.
   • Poprvé roku 1939, kdy došlo k uzavření českých vysokých škol, a podruhé roku 1989 díky sametové revoluci. Abychom si tyto události připomněli, byl pro celé gymnázium připraven ve čtvrtek 16. listopadu 2023 speciální program.
    Celý program odstartovalo ranní hlášení ředitele Josefa Koláře a majora Alexandera Leschkeho, který spolu se 71. motorizovaným plukem prošel Pražskou branou dne 16. listopadu roku 1939. Zatímco si žáci nižšího gymnázia zkoušeli a obohacovali své znalosti především o sametové revoluci, se po vyšších ročnících pohyboval tým herců a dobrovolníků, kteří svědomitě hráli gestapo. Třetí, čtvrtá a pátá hodina byla věnována vyššímu gymnáziu, pro něž bylo navíc připravené divadlo o našich studentech, kteří byli za svou odbojovou činnost roku 1943 v Drážďanech popraveni. Celou akci ukončila paní ředitelka svým projevem u pomníku před gymnáziem, k němuž bylo položeno deset bílých růží za doprovodu skladby Modlitba pro Martu a písně Anděl od Karla Kryla. Pro zájemce byl v době sedmé a osmé hodiny připraven larp situovaný do událostí roku 1989.
    Chtěla bych poděkovat Zuzaně Krejčí, Tereze Morávkové, Natálii Slavíkové a Lucii Zemanové za pomoc u organizace celého programu. Dík patří také paní profesorce Šalounové a paní ředitelce, že nám umožnily tuto akci uskutečnit. Nesmím také zapomenout na Jáchyma Slováka, jenž bravurně zahrál velitele wehrmachtu, pana profesora Přibyla, který se uvolil a v ranním rozhlase se představil jako tehdejší ředitel naší školy, ale také týmu dobrovolníků, kteří nám s celou akcí pomáhali.
    Za celý tým Pavlína Navrátilová
    Více na gvmlisty.cz

   • Zpět na seznam článků