• Aktivní a vzdělaná škola

    • Od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025 je Gymnázium Vysoké Mýto zapojeno do projektu s finanční podporou EU z OP JAK, výzvy č. 02_22_003  – Šablony pro SŠ a VOŠ I


     Název projektu:                    Aktivní a vzdělaná škola

     Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004370

     Celkové náklady projektu: 1 639 664,-- Kč

      

     Stručný popis projektu, jeho cílů a výsledků

     Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj
     a budoucí směřování. Aby bylo těchto cílů dosaženo, zvolili jsme pro realizaci tyto aktivity - šablony:

     1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

     1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

     1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

     1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

     Cílovou skupinou jsou zaměstnanci a žáci školy, rodiče žáků a veřejnost.

     Po realizaci projektu očekáváme vyšší úroveň práce pedagogických pracovníků. Jejich další vzdělávání přispěje i k vyšší motivaci k samostudiu a zavádění nových metod práce se studenty. Používáním metody clil a tandemu můžeme práci v hodinách zatraktivnit, propojit anglický jazyk s ostatními předměty a práci v hodinách individualizovat a zefektivnit. V mimoškolní práci můžeme nadaným studentům nabízet kluby cizích jazyků a přírodovědné kluby. Výuka může být doplněna projektovými dny ve škole i mimo školu a kontakty s veřejností zlepšíme osvětovým setkáním.