• Studentka Kateřina Nejedlá (3. B) se ve čtvrtek 28. 4. 2022 v Chrudimi zúčastnila krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a získala 1. místo v kategorii historie.
    Se souhlasem autorky předkládáme její práci veřejnosti:
    Osudy rodiny Roubíčkových na pozadí událostí šoa zde
    Přílohy zde
    Smlouva o poskytnutí reprodukcí sbírkových předmětů: 1; 2; 3; 4
    Plakát výstavy zde
    Autorka si dovoluje požádat veřejnost o zaslání názorů a připomínek k materiálu na mailovou adresu kackanejedla01@gmail.com.