• Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

   • Kurz pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium je již plně obsazen.

    V dubnu 2024 bude na Gymnáziu Vysoké Mýto probíhat přijímací řízení ke studiu osmiletého a čtyřletého
    gymnázia. Součástí 1. kola přijímacího řízení budou přijímací zkoušky formou testů, které budou absolvovat všichni přihlášení uchazeči o studium (12. 4. 2024 1. kolo 1. termín pro čtyřleté studium; 15. 4. 2024 1. kolo 2. termín pro čtyřleté studium; 16. 4. 2024 1. kolo 1. termín pro osmileté studium; 17. 4. 2024 1. kolo 2. termín pro osmileté studium).
    I v roce 2024 bude zadání testů připravovat společnost CERMAT, organizace MŠMT. Pro uchazeče z 5. i 9. tříd se jedná o testy z matematiky a českého jazyka a literatury. Vzhledem k tomu, že výsledky testů jsou součástí kritérií přijímacího řízení, chceme pomoci uchazečům tyto testy úspěšně zvládnout.

    Proto jsme pro zájemce o studium naší školy připravili přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
    V rámci jedenácti setkání projdeme se žáky pátých i devátých tříd vybrané kapitoly z matematiky
    a českého jazyka. Seznámíme žáky s typy úloh, které jsou součástí testů, ukážeme strategii řešení úloh a vysvětlíme způsoby zapisování odpovědí na jednotlivé otázky. Procvičíme se žáky schopnosti číst text a vybrat z něj důležité informace. V průběhu přípravy si zájemci mohou vyzkoušet kompletní přijímací testy nanečisto včetně vyhodnocení výsledků.

    Začínáme pro zájemce o čtyřleté studium v úterý 9. 1. 2024; pro zájemce o osmileté studium ve čtvrtek 11. 1. 2024, délka jednoho setkání je 60 minut, pro uchazeče budeme připravovat také tištěnou podobu materiálů k procvičování.
    Cena kurzovného: 800 pro uchazeče o studium osmiletého i čtyřletého gymnázia

    Přihlášky k přípravným kurzům přijímáme od 1. 12. 2023 do 8. 1. 2024 osobně (1. 12. 23 je Den otevřených dveří od 9 do 17 h a je možné odevzdat přihlášku během akce v kanceláři školy) nebo v elektronické podobě na adresu reditel@gvmyto.cz (přihlášku k přípravným kurzům si můžete stáhnout zde od 1. 12. 2023 od 8 h nebo si ji vyzvednout v kanceláři školy).

    Úhrada částky za kuzovné může být provedena výhradně po zpětném potvrzení účasti v kurzu od 2. 1. 2024 do 8. 1. 2024 hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet č. 2530611/0710, jako variabilní symbol uveďte číslo 10 + datum narození uchazeče bez teček v pořadí den, měsíc a rok (např. 1008022003 pro uchazeče narozeného 8. 2. 2003).

    Termíny kurzů pro zájemce o studium čtyřletého gymnázia (vždy úterý 17:00 – 18:00):
    9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 5. 3., 19. 3., 26. 3. 2024
    (12. 3. 24 jsou jarní prázdniny)

    Termíny kurzů pro zájemce o studium osmiletého gymnázia (vždy čtvrtek 15:30 – 16:30):
    11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 11. 4. 2024
    (14. 3. 24 jsou jarní prázdniny, 28. 3. 24 jsou velikonoční prázdniny, 4. 4. 24 třídní schůzky na gymnáziu)

    Přijímací zkoušky nanečisto jsou pro účastníky přípravných kurzů součástí přípravy a proběhnou pro zájemce o čtyřleté studium 5. 3. 24 od 16:00 do 18:20 h; pro zájemce o osmileté studium 7. 3. 24 od 15:30 do 17:50 h; vždy bude test z českého jazyka 60 min, 10 min přestávka, 70 min test z matematiky.

    Důležité upozornění:

    Bude otevřen pouze jeden kurz pro osmileté studium a jeden kurz pro čtyřleté studium pro zájemce o studium na Gymnáziu Vysoké Mýto. Doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve od 1. 12. 2023.

     

    Mgr. Blanka Kysilková v. r.                                                                          Uvedený materiál je ke stažení zde.
    ředitelka školy