• Proč studovat na Gymnáziu Vysoké Mýto

    • Jsme tradiční škola poskytující kvalitní vzdělání již téměř 140 let.
    • Sídlíme v příjemném městě s mnoha příležitostmi a dobrou dopravní dostupností.
    • Naleznete u nás přátelské prostředí s velmi dobrou pracovní atmosférou.
    • Úspěšnost našich absolventů při přijímání na VŠ neklesá pod 95 procent.
    • Vyučujeme tyto cizí jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský.
    • Nabízíme specializovanou výuku v blocích a seminářích se širokou nabídkou předmětů.
    • Všichni žáci mají ve 2. a 4. ročníku anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, zájemci mají možnost připravit se ve výuce ke státním zkouškám z angličtiny – zkouška FCE (First Certificate of English) na úrovni B2.
    • Součástí výuky informatiky v 1. ročníku je psaní na klávesnici, žáci mají možnost se připravit ke státní zkoušce z psaní na klávesnici.
    • Naše škola plně pokryta WiFi sítí a je vybavena moderní technikou, kterou dále rozšiřujeme.
    • Jsme školou s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem.
    • Formou kroužků nabízíme: AMAVET (kontrukce robotů, přírodovědné a technické projekty), latinu, jógu, žurnalistický klub, francouzský klub, divadelní klub, klub zdraví, chemický kroužek, DOFE, Erasmus, šachový kroužek, kroužek pletení a háčkování.
    • Připravíme Vás na studium prestižních vysokých škol v České republice i v zahraničí.
    • Budete konkurenceschopní v krajských, republikových i mezinárodních soutěžích.
    • Vaše vzdělání je pro nás stejně důležité jako pro Vás.