• Veřejné zakázky

    • Veřejná zakázka: Gymnázium Vysoké Mýto - digitalizujeme 2
     Písemná výzva včetně Zadávací dokumentace zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4: Čestné prohlášení (vzor) zde

     Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zde
     Písemné oznámení včetně rozhodnutí zde

     Veřejná zakázka: Gymnázium Vysoké Mýto - digitalizujeme 
     Písemná výzva včetně Zadávací dokumentace zde
     Příloha č. 1A: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2A: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3A: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4A: Čestné prohlášení (vzor) zde

     Příloha č. 1B: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2B: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3B: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4B: Čestné prohlášení (vzor) zde

     Příloha č. 1C: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2C: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3C: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4C: Čestné prohlášení (vzor) zde
     Příloha č. 5: 
     Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zde
     Písemné oznámení včetně rozhodnutí zde


     Veřejná zakázka: Rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu Vysoké Mýto
     Písemná výzva včetně Zadávací dokumentace zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = smlouva o dílo zde
     Příloha č. 2: Projektová dokumentace zde
     Příloha č. 3: Výkaz výměr zde
     Příloha č. 4: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zde
     Rozhodutí včetně oznámení zde
     Smlouva o dílo zde
     Příloha č. 1 k SoD zde
     Dodatek č. 1. k SoD zde
     Příloha dodatku č. 1 k SoD zde


     Veřejná zakázka: Jazyková laboratoř - rekonstrukce a modernizace - dodávka jazykové laboratoře
     Oznámení zahájení výběrového řízení zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5 Metodický pokyn zde
     Oznámení včetně rozhodnutí zde

     Veřejná zakázka: Jazyková laboratoř - rekonstrukce a modernizace - dodávka vizualizéru, dobíjecích skříní a mobilní tabule

     Oznámení zahájení výběrového řízení zde
     Příloha č. 1A: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 1B: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 1C: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2A: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 2B: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 2C: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3A: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 3B: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 3C: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4A: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 4B: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 4C: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5 Metodický pokyn zde

     Vysvětlení ZD č. 1 s názvy
     Vysvětlení ZD č. 1
     zde
     Příloha č. 1A: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 1B: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 1C: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Oznámení včetně rozhodnutí - část A zde
     Oznámení včetně rozhodnutí - část B zde
     Oznámení včetně rozhodnutí - část C zde


     Veřejná zakázka: Dodávka výpočetní techniky 2
     Písemná výzva včetně zádávací dokumentace zde
     Příloha č. 1A: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva
     zde
     Příloha č. 1B: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2A: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 2B: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3A: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 3B: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4A: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 4B: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5A: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zde
     Příloha č. 5B: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zde

     Vysvětlení ZD č. 1 zde
     Rozhodnutí zadavatele o výběru - část A zde
     Rozhodnutí zadavatele o výběru - část B zde
     Kupní smlouva včetně přílohy - část A zde
     Kupní smlouva včetně přílohy - část B zde

     Veřejná zakázka: Dodávka výpočetní techniky
     Písemná výzva včetně zádávací dokumentace zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva
     zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zde
     Písemné rozhodnutí zadavatele o zrušení VZ zde


     Veřejná zakázka: Jazyková laboratoř - rekonstrukce a modernizace - dodávka notebooků a tabletů
     Oznámení zahájení výběrového řízení zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5 Metodický pokyn zde

     Vysvětlení ZD č. 1 včetně přílohy
     Vysvětlení ZD č. 1
     zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky - změna zde
     Písemné oznámení včetně rozhodnutí zde
     Kupní smlouva podepsaná zde


     Veřejná zakázka: Moderní škola - dodávka dobíjecí skříně na notebooky, projektoru
     Oznámení otevřené výzvy zde
     Seznam příloh pro část A:
     Příloha č. 1A: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva
     zde
     Příloha č. 2A: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3A: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4A: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Seznam příloh pro část B:
     Příloha č. 1B: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2B Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3B: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4B: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Vysvětlení ZD č. 1 včetně přílohy zde
     Vysvětlení ZD č. 2 včetně přílohy zde
     Přílohy vysvětlení ZD č. 2 - Fotografie - jpg formát: foto 1 zde, foto 2 zde
     Oznámení včetně rozhodnutí - část A zde
     Oznámení včetně rozhodnutí - část B zde
     Kupní smluva - část A zde
     Kupní smlouva - část B zde


     Veřejná zakázka: Moderní škola - dodávka výpočetní techniky
     Oznámení otevřené výzvy zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva
     zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde

     Vysvětlení ZD č. 1 zde
     Vysvětlení ZD č. 2 zde
     Vysvětlení ZD č. 3 zde
     Vysvětlení ZD č. 4 zde
     Vysvětlení ZD č. 5 zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky - změna zde
     Písemné oznámení včetně rozhodnutí zde
     Kupní smlouva podepsaná zde


     Veřejná zakázka: Jazyková laboratoř - rekonstrukce a modernizace - dodávka notebooků a tabletů
     Oznámení zahájení výběrového řízení zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5 Metodický pokyn zde

     Vysvětlení ZD č. 1 včetně příloh:
     Vysvětlení ZD č. 1 zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva - změna zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky - změna zde
     Vysvětlení ZD č. 2 zde
     Rozhodnutí o zrušení včetně oznámení zde


     Veřejná zakázka: Stínování pro pedagoga Gymnázia Vysoké Mýto – 2. etapa
     Písemná výzva včetně zadávací dokumentace zde
     Příloha č. 1: Vzor čestného prohlášení zde
     Příloha č. 2: Návrh Smlouvy o zajištění služby zde
     Příloha č. 3: Specifikace zde

     Písemné oznámení včetně rozhodnutí zde

     Veřejná zakázka: Jazyková laboratoř - rekonstrukce a modernizace - dodávka velkoformátového displeje
     Oznámení zahájení výběrového řízení zde
     Příloha č. 1: Závazný vzor smlouvy = kupní smlouva zde
     Příloha č. 2: Technická specifikace dodávky zde
     Příloha č. 3: Soupis dodávky zde
     Příloha č. 4: Prohlášení ke střetu zájmů (vzor) zde
     Příloha č. 5: Čestné prohlášení o akceptaci obchodních podmínek zde
     Příloha č. 6 Metodický pokyn zde
     Písemné oznámení včetně rozhodnutí zde

     KS včetně přílohy zde