• Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto

   • Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto zde

    • Příloha č. 1: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024 – 2025 zde
    • Příloha č. 2: Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2023 – 2024 zde
    • Příloha č. 3: Osnovy volitelných předmětů pro školní rok 2023 – 2024 zde
    • Příloha č. 4: Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto zde 
    • Příloha č. 5: Osnovy kurzů zde
    • Příloha č. 6: Seznam učebnic pro školní rok 2023 – 2024 zde
    • Příloha č. 7: Zabezpečení výuky žáků se SVP zde
    • Příloha č. 8: Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných zde
    • Příloha č. 9: Autoevaluace školy zde