• Co je eTwinning

    • eTwinning („e“ jako elektronické a jako Evropa; twinning = tvoření dvojic, partnerství) je aktivita, díky níž mohou školy spolupracovat prostřednictvím Internetu. Spolupracují vždy minimálně dvě školy ze dvou různých evropských zemí.
     Do aktivity eTwinning jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Dalšími účastníky jsou Norsko, Turecko a Irsko.


     Školy si společně vytvoří projekt a ke společné práci využívají informační a komunikační technologie (ICT). Pracovat můžete na jakémkoli tématu, na kterém se s partnerem shodnete. V rámci projektu by mělo být vyváženo používání ICT a výukové aktivity, v ideálním případě by měl odpovídat také vzdělávacím plánům v zemích škol zapojených do projektu.

     Přihlášený projekt získá vlastní prostředí „TwinSpace“, soukromé pracovní prostředí na internetu, které školy mohou využívat pro společnou práci na projektu. Bylo vytvořeno jako nástroj pro spolupráci speciálně pro eTwinning a navrženo tak, aby odpovídalo potřebám účastníků této aktivity.

     V prostředí TwinSpace najdete celou řadu nástrojů pro spolupráci a komunikaci. Patří mezi ně např. soukromá chatovací místnost, emailová schránka, fóra a kalendář. Ve složkách a archivech souborů si zde také mohou účastníci projektu ukládat různé materiály a učitelé i žáci mohou prostředí TwinSpace využívat pro výměnu informací.

     Prostředí TwinSpace je nástrojem bezpečným: přístup do prostředí TwinSpace je chráněn heslem a mohou do něj vstupovat pouze lidé, které pozvou administrátoři projektu (těmi jsou učitelé, kteří partnerství zakládali). To znamená, že žáci mohou pracovat v bezpečném prostředí bez rizika, že by se zde setkávali s neznámými lidmi či narazili na dokumenty s nevhodným obsahem.

     Certifikáty kvality v rámci aktivity eTwinning jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské. Z tohoto důvodu jsou také udělovány dva různé certifikáty: Národní certifikát kvality a Evropský certifikát kvality.

     Udělení Certifikátu kvality představuje konkrétní ocenění skvělé práce školy a učitelů na eTwinningových aktivitách. Pro studenty je takové ocenění motivací do další práce a pro školu jako celek pak veřejným uznáním, že usiluje o vysokou kvalitu a otevřenost na poli evropské spolupráce.

     Aby projektu byl udělen Certifikát kvality, musí být projekt hodnocen jako vynikající v těchto aspektech: (1) inovativní a tvořivý pedagogický přístup, (2) začlenění do vzdělávacího plánu, (3) spolupráce mezi partnerskými školami, (4) tvůrčí využití ICT, (5) dlouhodobý dopad a přenosnost projektu, (6) výsledky a přínos.

     Všechny projekty oceněné Certifikátem kvality postupují do soutěže o NÁRODNÍ CENY. Ve spolupráci s expertními hodnotiteli tyto ceny uděluje výjimečným projektům Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NSS), které je České republice součástí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP/DZS). Kritéria pro ocenění zdůrazňují pedagogický přínos projektu, integraci do výuky, kreativní využití ICT apod. Ocenění národní cenou je spojeno s věcnými dary i s finanční odměnou. Oceněné projekty pak slouží jako příklady dobré praxe ostatním školám.